• 3° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Авто паар засвар

БҮХ ТӨРЛИЙН АВТО МАШИНЫ ПААР САЛОН ЗАДЛАХГҮЙ
ХАЛУУНААР ҮЛЭЭЛГЭНЭ.
ҮҮНД
1.ТАЛЛАЖ ҮЛЭЭСЭН
2. ҮЛЭЭЛТИЙН ХҮЧ МУУДСАН
3. ОГТ ХАЛУУН ҮЛЭЭХГҮЙ БАЙГАА
4.ХАВХЛАГА ШИЛЖИХГҮЙ БАЙГАА
ЭНЭ БҮХ АСУУДЛУУДЫГ МАНАЙХ ХУРДАН ШУУРХАЙ ШИЙДВЭРЛЭН
БАТАЛГАА ӨГНӨ
📱88853431, 95903414,
88652561, 85113941