• 17° C

  • 2849.1 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

АЗ эмнэлэг / Az healthcare clinic

– Шүдний эмчилгээ, оношлогоо
– Уламжлалт эмчилгээ, жирэмсний бариа
– Эмэгтэйчүүд үзлэг, оношлогоо
– Арьс, гоо сайхан
– Лабораторийн шинжилгээ