• -3° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

“Алтан чадамж” мэргэжлийн сургалт, хөдөлмөрийн бирж

АЛТАН ЧАДАМЖ -ийн Төгсөгч нарыг Хөдөлмөрийн биржээрээ зуучилж ажилтай болгоно.