• 13° C

  • 2848.63 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Эрхэм зорилго

     Олон улсын болон үндэсний эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн эрдэм шинжилгээ, боловсрол,  эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг, үндэсний тэргүүлэх, Номхон Далайн  Баруун Эргийн Бүсийн анагаах ухааны шилдэг 100 их сургуулийн нэг байхад оршино.