• 9° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Ач Элбэрэл Өэмт

багануур дүүргийн Ач Элбэрэл Өэмтөвийн  гаргасан мэдэгдэл

Засгийн газраас гаргасан түр журмын дагуу Багануур дүүргээс гарах иргэд зөвхөн PCR шинжилгээ өгөх учир ЭМТ-ийн Нийгмийн эрүүл мэнд, Халдвартын тасгийн хойд талд ажиллаж буй Ковид оношлогооны цэгүүдэд ирж шинжилгээ өгнө үү.
Сайн дураараа шинжилгээ өгөх иргэд 5-р хорооны байр болон 131-р цэцэрлэг дээр ажиллаж буй Ковид оношлогооны цэгүүд хандана уу.