• 11° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Төрийн ажлыг тасралтгүй, хэвийн явуулах үүднээс иргэн, аж ахуйн нэгжээс ирүүлж буй материалын бүрдэл хангасан албан бичгийг webmaster@mne.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авч шийдвэрлэлтийн хариуг и-мэйлээр эргэн мэдээлж байна.
Түүнчлэн Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны албан ёсны www.mne.mn сайт, “Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам” фэйсбүүк хуудсаас авах боломжтой.