• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Байгаль орчны үнэлгээ

“Грийн Ассесмент” ХХК нь тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, үндэсний болоод олон улсын жишигт нийцсэн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна.