• 12° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Байгаль орчны үнэлгээ

Эс И Си ХХК нь Байгаль орчны үнэлгээ, төлөв байдлын судалгааг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг салбартаа өндөр нэр хүнд бүхий компани юм. Бид уул уурхай, дэд бүтэц, барилга зэрэг салбарын 60 гаруй төсөлд Байгаль орчны үнэлгээ хийсэн туршлагатай бөгөөд өндөр ур чадвар, мэдлэг, туршлага бүхий 36 мэргэжилтнээс бүрдсэн багтай.