• 2° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Баянгол дүүргийн Улаан загалмайн хороо

Тус байгууллага нь тус дүүргийн иргэдэд өөрсдийн байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх зорилготой байгууллага юм.