• 7° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Билгүүн тулга авто сургууль

“Билгүүн Tулга” авто сургууль нь өнгөрсөн хугацаанд сургалтын материаллаг баазыг сайжруулахад онцгой анхаарч ажилласны дүнд тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалт явуулах өөрийн байр, авто дромтой болсон бөгөөд түүнийгээ өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн тохижуулсаны хүчинд сурлагын амжилт жил дараалан өссөн дүнтэй гарсан байна.