• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Битано ХХК

Битано ххк 2017 оноос эхлэн оффисийн өрөө тасалгааг тусгаарлах шилэн хана хаалга хийж эхэлсэн бөгөөд 2020 оноос үйл ажилгаагаа өрөгжүүлэн метал вакум хана хаалга үйлдвэрлэж , партишн системийг илүү чанаржуулан нийлүүлж байгаа