• 15° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Боловсрол, соёл, эрх зүйн дээд сургууль

Боловсрол Соёл Эрх зүйн дээд сургууль нь 1999 онд Зохиомж дээд сургууль нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан. 2 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн