• -6° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Боёд констракшн ХХК

“Боёд констракшн “ ХХК нь жилийн аль ч улиралд амьдрах бүрэн боломжтой, байгаль орчинд хор нөлөөгүй, технологийн оновчтой цогц шийдлээр иргэдийн тав тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэн, захилагчийн хүсэлтэд нийцсэн, барилгын технологийг чанд баримтлан  чанартай  гүйцэтгэхийг зорилготой