• 13° C

  • 2848.63 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Булган аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газар

Булган аймгийн боловсрол, соёл урлагийн ажилтан албан хаагчид, эцэг эх, төрийн болон төрийн бус байгууллагийн бүх иргэдэд нээлттэй мэдээлэл хүргэх зорилготой.