• -3° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Бөөрөг жуулчны бааз

Бөөрөг жуулчны бааз нь Улаанбаатар хотоос 500 км Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын нутагт байрладаг