• 12° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Говийн Бага Дархан Цаазат Газрын Хамгаалалтын захиргаа

БОАЖЯ-ны сайдын 2006 оны тушаалаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байгуулагдсан. Өмнөговь, Дорноговь аймгийн 4 сумын 1879136 га газар нутагтай