• 20° C

  • 2850.32 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Гурван гал эмнэлэг

Эх барих,эмэгтэйчүүд, хүүхэд болон насанд хүрэгчдийн дотор,мэс заслын чиглэлээр 100 ортой эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ.