• 16° C

  • 2849.12 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Гэр бүл, Сэтгэлзүйн Зөвлөгөө Судалгааны Гэрэлт Төв НҮТББ

Гэр бүл, Сэтгэлзүйн Зөвлөгөө Судалгааны Гэрэлт Төв НҮТББ нь Ерөнхий боловсролын ахлах ангийн сурагч, багш, нийгмийн ажилтан, Их дээд сургуулийн оюутан болон Эцэг эхчүүд, Хувь хүмүүст гэр бүлийн боловсролын талаар сургалт семиниар зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлж байна.