• 9° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Гүнж амралт

Богд уулын энгэрт төв замаасаа 2 км Бумтын аманд цэвэр агаартай, дуу чимээгүй утаанаас хол цэвэр орчинд амрах