• -7° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Даблвүүд ХХК

Тус байгууллага нь хаалга тавилгын үйлдвэрлэл эрхэлдэг бөгөөд  захиалагчийн хүссэн хэмжээ загвараар үйлдвэрлэж угсарч суурьлуулж өгдөг байгууллага юм.