• 13° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Дорнод аймгийн Байгаль орчин ,аялал жуулчлалын газар

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын талаар төр засаг, аймаг орон нутгаас гаргаж буй бодлого шийдвэр түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг олон түмэнд нээлттэй хүргэх, эрхэлсэн ажлын хүрээнд олон сонирхолтой, танин мэдэхүйн мэдээ мэдээлэл сурталчилгааг та бүхэнд толилуулан тулгамдсан асуудлаар сэтгэгдэл, санал бодлыг хүлээн авахад энэхүү цахим хуудсын гол зорилго оршино