• 11° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Дотоод хэргийн их сургууль

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хүний эрх, шударга ёс, хуулийг дээдэлж, ажил үйлчилгээндээ чанарыг эрхэмлэсэн хууль сахиулах салбарын сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа инновацийн хөгжлийн гол түшиц байгууллага болно.