• 0° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Дэлгэрэх амралт ххк

Дэлгэрэх амралт та бүхнийг урьж байна.😊
Манай амралт нь Тэрэлж голтойгоо ойрхон, ой модон дотор Улаанбаатар хотоос 63км зайтай байрладаг.🏞
Анги хамт олон, албан байгууллага, найз нөхөд, гэр бүл гэх мэт төрөл бүрийн захиалга өдөр бүр авч байна