• -7° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Дөл Амралтын Газар

Улаанбаатар хотоос 40 км-т орших манай амралт нь гэр бүл, найз нөхдөөрөө аялахад хамгийн таатай, тухтай орчинг танд бүрдүүлж өгнө.