• 7° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Дөрвөн сайхан констракшн

Тус байгууллага нь үйлдвэрийн зориулалттай төрөл бүрийн цахилгаан халуунаар үлээгчийг үйлдвэрлэдэг бөгөөд түрээсийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага юм.