• -3° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Есөн Шижир Инвест ББСБ

Бичил зээлийн үйлчилгээг жижиг дунд бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгж, иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, тэдгээрийн өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлж, нийгмийн даатгал, татварын өмнө тодорхой үүрэг хүлээж, төсвийн бүрдүүлэлтэнд хувь нэмрээ оруулах явдал юм.