• -1° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Жендэрийн Үндэсний Хороо

Тус байгууллага нь хүн бүрт тэгш эрх, тэгш боломжийг бий болгохын төлөө жендэрт суурилсан хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж тунгалаг төрийг бий болгох зорилготой