• 4° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Задгай Цагаан Рашаан сувилал

Манай сувилал 2001 онд анх нээгдэн үйл ажиллагаагаа эхлэж байснаас хойш одоог хүртэл нийт 5 удаа магадлан итгэмжлэгдэж, 3 удаа нийгмийн даатгалын сонгон шалгаруулалтад амжилттай оролцож ирсэн. Одоогоор жилийн 4 улиралд улсын чанартай эмчилгээг үйлчилгээг та бүхэндээ тэгш, хүртээмжтэй, чанартай хүргэхээр улам хичээн ажиллаж байна