• 17° C

  • 2849.1 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Засагт хан дээд сургууль

“Засагт хан” дээд сургууль, Улаанбаатар хотын төвд байрладаг тул суралцагсад зорчин ирэхэд сэтгэл хангалуун байх нөхцлийг бүрдүүлсэн, мэргэжилдээ эзэн болоход нь оюутанд өндөр шаардлага тавьж ажилладаг тул олон түмнээс оюутанд ээлтэй сайн сургууль алдрыг хүртсэн Монгол улсын нэр хүндтэй их дээд сургуулиудын нэг юм.