• 3° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Зохист аялгуу 89.7 радио

Бурханы шашныг ойлгуулан таниулах, өв соёлоо хадгалан хамгаалах, ёс суртахуунт зөв нийгмийг бий болгоход бидний зорилго оршино.