• -6° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Зөв Дизель Сервис Засвар Үйлчилгээ

Уул уурхай, Зам тээвэр, Барилгын салбаруудад ашиглагддаг Caterpillar, Cummins, брэндүүдийн машин механизмуудад техникийн засвар үйлчилгээ , сэлбэг.
Уул уурхай, Зам тээвэр, Барилгын салбаруудад ашиглагддаг Caterpillar, Cummins, брэндүүдийн машин механизмуудад техникийн засвар.
Утас-8805 4995