• 13° C

  • 2848.63 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Идэр их сургууль

Манай сургууль 1995 оноос хойш өдөр, орой, эчнээ хэлбэрээр бакалавр, магистр, докторын түвшинд 20 гаруй мэргэжлээр сургалт явуулж байна. Өнөөдөр аль ч түвшний судалгаа болон мэргэжлийн хүмүүсийн саналаар Идэр Их сургууль хувийн хэвшлийн топ-10 сургуулийн тоонд багтжээ. Энэ бол бидний олон жилийн хөдөлмөрийн үр дүн, залуу үеийнхээ төлөө гэсэн сайхан сэтгэлийн хариу юм.