• 20° C

  • 2850.32 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Кузов засвар мастер

монголдоо манайх Kузов засвар тоног төхөөрөмжөө улам сайжруулан төмөрийн сэвний болон их бие төмөр лонжром болон хүнд төмөрийн ажилтай машиныг бүрэн мэргээн засварлах боломжтой боллоо 100% сэтгэл ханамж.

Утас- 80953633,9092 2079