• 12° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Луут Нар Тур амралт Dugan Khad

“Луут Нар Тур” гэр амралт нь Төв аймгийн, Бор нуур сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Дуган хадны аманд байрлаж байна