• 4° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

НОМУН амралт

 Төв замаас холгүй учир нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих боломжтой.
Амрагчдын тав тухыг хангасан дулаан, тохилог жирийн болон тохижилттой өрөө, гэрээс сонгон амрах боломжтой.