• 16° C

  • 2849.12 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

ОЙН БУЛАГ Амралт

“Ойн булаг” амралтын газар нь Улаанбаатар хотын төвөөс 25 кмт Санзайн 2-р хэсэгт ой модоор хүрээлэгдсэн байгалийн үзэсгэлэнт газарт байрладаг