• 20° C

  • 2850.32 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Орхон аймгийн Улаан Загалмайн Хороо

Тус байгууллага нь тус аймгийн иргэдэд өөрсдийн байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх зорилготой байгууллага юм.