• 11° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Оточ манрамба их сургууль

Дэлхийн Анагаах Ухааны чиг хандлага, төрөөс боловсрол, эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогод тулгуурлан Уламжлалт Анагаах Ухааны мэдлэгийн өв санг дээдлэн Анагаахын Энэрэнгүй сэтгэлтэй, өндөр ёс зүйтэй, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чадварлаг эмч, мэргэжилтнийг бид бэлтгэдэг.