• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Сакура бүрэн дунд сургууль

1999 онд байгуулагдсан, Англи, Япон хэл, Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ЕБС