• 13° C

  • 2848.63 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо

Санхүүгийн зохицуулах хороо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд цар тахал болоод буй коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлж, эрүүл Монголын төлөө хамтдаа хичээхийг олон нийтэд уриалж байна.