• -2° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Сэлбэ сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор

Эрхэм зорилго
Хайр хүндлэл, харилцан итгэлцэл, хамтын бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд суралцагчдадаа сэтгэлээ жолоодож, оюун ухаанаа дайчлан суралцаж, хүмүүжих ээлтэй орчныг цогцлоох
Алсын хараа
Зөв хандлага, зөв сэтгэлгээ, зөв дадал эзэмшүүлэхэд чиглэсэн цогц тогтолцоогоороо хэрэглэгчдийн эрхэм сонголт нь болсон сургалтын байгууллага байна
Уриа
Өөрийгөө таньж ирээдүйгээ бүтээе!