• 0° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

С1 телевиз

С1 Телевиз нь 2006 оны 4 сард байгуулагдсан. Монголын Телевизүүдийн холбооны гишүүн байгууллага, өргөн нэвтрүүлгийн суваг юм.