• 9° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Талимаа эмнэлэг

Талимаа эмнэлэг дотор, мэдрэл, нүд, уламжлалт эмчилгээ, бариа засал хэвтэн эмчлүүлэх тасагтай.
Гоо сайхны мэс засал. Магадлан итгэмжлэлтэй эмнэлэг