• 11° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Технологийн дээд сургууль

Та бүхний амьдралын баталгаа болох хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи, хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй, зочид буудал, зоогийн газрын удирдлага, хоол үйлдвэрлэлийн менежмент, програм хангамж, механик инженер, хөргөлтийн технологи ба систем мэргэжлүүдээр Технологийн дээд сургуульд элсэн суралцахыг урьж байна.