• -4° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Тэрэлжийн Шугуйт Амралт, Морин аялалын бааз

100 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай, Морин аялал, завин аялал явуулдаг.Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн, 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж буй туршлагтай, хувь хүн албан байгуулагтай хамтарч ажиллана