• 18° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

“Тэрэлж Мойл

Дотоод гадаадын жуулчдад мэргэжлийн чадварлаг тогооч хонины хорхог, боодог зэрэг хээрийн амтлаг хоолноос гадна захиалгын дагуу бүх төрлийн хоол зуушийг хийж үйлчилнэ.
Сагсан бөмбөг , гар бөмбөг, хөл бөмбөг, олс таталт зэрэг спорт тэмцээн уралдаан галын наадам зэрэг үйл ажиллагаа байнга зохион явуулна