• 3° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Тэрэлж Чанар Амралтын Газар

Манай амралт нь та бүхнийг урьж байна Хотоос 65 км зайд байрлах манай амралт нь эргэн тойрон модоор хүрээлэгдэн голын хажууд байрлах бөгөөд маш үзэсгэлэнт байгалийн төгс зохицол бүхий байгалтай