• 18° C

  • 2848.63 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Төв Бассейн

Монголын анхны, Улаанбаатар хот дахь хамгийн том бассейн. The biggest swimming pool in Ulaanbaatar city.