• 12° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Төр Хуралдай Амралт

Төр Хуралдай Амралт нь Богд Хан Уулын Төр Хурахын аманд байрладаг. Баянзүрхийн товчооноос 15 км зайтай.