• 16° C

  • 2849.12 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэг/ The First Central Hospital of Mongolia

Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлаж буй бодлогын хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх